ΑΜΕΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα μας είναι η δυνατότητα της μόνιμης διαφήμισης στο Club των καταναλωτών μας με κόστος μιας φοράς και διάρκεια για πάντα.


Το κέρδος του συνεργάτη 80% άμεσα.

Το κόστος για την επιχείρηση μια φορά 160$ περίπου 150€ και ισχύει για πάντα στην πλατφόρμα των μελών καταναλωτών μας με 30.000 μέλη τα οποία αυξάνοντα καθημερινά.